Liidu reeglid alates 01.01.2021

Vasta
HABE
Admin
Postitusi: 1
Liitunud: L Juul 04, 2020 6:36 pm

Liidu reeglid alates 01.01.2021

Postitus Postitas HABE »

TÄHELEPANU! Reeglite mittetundmine ei vabasta vastutusest. Võttes osa airsofti mängudest,
kinnitad, et oled läbi lugenud alltoodud reeglid ja käitud nende järgi, kui korraldaja ei ole öelnud
teisiti.

Kinnitatud 24.08.2020 Eesti Airsofti Liit MTÜ poolt

Parandatud ja täiendatud üldkoosoleku otsusega 23.11.2020

Reeglid hakkavad kehtima 01.01.2021
1. Ohutustehnika mängul ning soovitused turvalisuse tagamiseks
1.1 Käitumine ARiga
1.2 Ohutustehnika
1.3 Kaitsevarustus
1.3.1 Lisakaitsevarustus
1.4 Mängija vastutus
2. Mängude üldreeglid
2.1 Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine
2.2 Alaealiste osalemine airsofti mängudel
2.3 Pürotehnika kasutamine airsofti mängudel
2.4 Mängija käitumine tabamuse korral
2.4.1 „Langenu“ käitumine
2.4.2 „Haavatu“ käitumine
2.5 Trustee/usaldusisikute süsteem
2.6 Karistused
3. ARide klassifikatsioon ja parendamine
3.1 ARide liigid ja väljalaskekiirused
3.2 Minimaalsete laskekauguste piirangud vastavalt väljalaskekiirusele
4. Hea tava reeglid mängul ning väljaspool mängu
5. Üldised soovitused
5.1 Riietus, jalanõud
5.2 Vesi
5.3 Meditsiin
5.4 Kasulikke nõuandeid
6. Korraldajad
7. Fotograafid/operaatorid
8. Sõnaseletuste nimekiri

1. Ohutustehnika mängul ning soovitused turvalisuse tagamiseks

1.1 Käitumine ARiga (airsoft-replika)
- Alati käitu oma ARiga nagu lahingrelvaga. ARi hooletu kasutamise ning mõtlematu käitumise korral
võib ka see mänguasi tekitada ebameeldivaid traumasid.
- Alati transpordi oma oma ARi selle jaoks mõeldud kotis. Kui komplektis oli kaasas „kork“ relva toru
jaoks, siis kasuta seda – nii ei pääse mustus torusse. Samuti on soovitatav transportida ARi lahti
ühendatud akudega.
- Väga rangelt on keelatud võtta AR välja avalikes kohtades, kus see võidakse segi ajada
lahingrelvaga. Selline tegevus võib kaasa tuua suurel hulgal ebameeldivusi.
- Mitte kunagi ära vaata ARi torust sisse, kui selleks pole just äärmist vajadust.
- Mitte kunagi ära vaata ARi torust sisse, kui ARil ei ole eemaldatud aku, salv ja rauas olev kuul.
Juhuslik lask võib sind silmast ilma jätta.
- Käsitsedes ARi, kanna alati spetsiaalseid sertifitseeritud prille või maski.
- Ära hoia sõrme päästikul, kui selleks ei ole vajadust. Sõrm liigub päästikule vaid siis, kui AR on
mängualal, välja sihitud ning oled valmis laskma. Kogu ülejäänud aja hoia sõrme päästikust eemal.
- Enne laskmist kontrolli alati, mis on sihtmärgi ees ja taga. Mängualasse ja tulejoonele võivad
sattuda mänguga mitteseotud inimesed ja asjad.
- Enne laskmist veendu, et lasketsoonis ei asuks ilma kaitsevarustuseta inimesi. Sertifitseeritud prillid
või maskid kuuluvad kohustusliku varustuse hulka.
- ARi sisse laskmine enne mängu peab toimuma selleks eraldatud kohas. Kui sellist kohta ei ole
määratud, peab sisse laskmine toimuma ohutus suunas, eemal kohtadest, kus võivad liikuda ilma
kaitsevarustuseta inimesed.
- Väga rangelt on keelatud kaitseprillide või maski eemaldamine mängutsoonis.
- Kodus hoia AR kohas, kuhu ei saa ligi võõrad ega lapsed. Hoia ARi eemaldatud salve ja lahti
ühendatud akuga.
- Kontrolli oma ARi töökorras olekut- ARi on vaja korralikult hooldada. Sa peaksid olema kindel oma
ARi töökindluses ning tundma selle ehitust.
- Kasuta oma ARis ainult kvaliteetseid ja reeglitele vastavaid kuule. Ebakvaliteetne laskemoon võib
kahjustada sinu relva.

1.2 Ohutustehnika
- Kategooriliselt on keelatud võtta uuesti kätte juba süüdatud paugutit või muud pürotehnilist toodet
(näiteks selle edasi või tagasi viskamiseks).
- Keelatud on lasta isikuid, kes kannavad kollast või oranži reflektorvesti, „surnurätti“ või punase
valgusega lampi.
- Keelatud on lasta mänguga mitte seotud isikute ja olendite suunas nagu kohalikud, turistid,
seenelised, kalalised, sportlased, loomad, linnud.
- Keelatud on lasta turvatsoonides, „surnuaedades“ (nii neisse sisse kui ka neist välja) ja
mänguvälistes kohtades.
- Keelatud on võtta mängust osa ilma kaitsevarustuseta. Minimaalne kaitsevarustus on kaitseprillid
või silmi kattev spetsiaalne võrkmask.
- Keelatud on mängijate omavaheline arveteklaarimine mängu ajal. Isiklike või mängusiseste
probleemide lahendamiseks pöörduge korraldajate või „trusteede" poole.
- Keelatud on kasutada mängul relvatüüpe, mille tehnilised näitajad jäävad väljapoole ARidele ette
nähtud piire (vt punkt 3).
- Keelatud on kasutada käsivõitluse võtteid.
- Keelatud on kasutada käepäraseid objekte või materjale relvade jäljendamiseks, näiteks loopida
kive, pulki, jäljendada nii granaate jne.
- PIMELASKMINE ON KATEKOORILISELT KEELATUD. Enne vaatad siis lased
1.3 Kaitsevarustus

Peamine kaitsevarustus on prillid.
- Põhinõue prillidele: sõltumata prillide tüübist, olgu need ballistilised, võrk või muu, peavad prillid
vastu pidama lasul 4 jouli mis on lastud ARist vähemalt 1 m kauguselt. Prillid peavad jääma terveks
ning oma kuju mitte muutma. Prille, mis ei ole seda testi läbinud, mängul ei kasutata. Lisaks peavad
prillid kaitsma ka külgedelt silmi.
- Iga mängualal olev inimene peab kandma prille. Seejuures ei ole tähtis, kas see on mängija või muu
osaleja (fotograaf, pealtvaataja jne). Reeglit ei saa rakendada isikutele, kes on sattunud
territooriumile juhuslikult („tsiviilid“).
- Mängu ajal on rangelt keelatud prille eest võtta, välja arvatud juhul, kui klaasid on tugevalt
udustunud (vt punkt „udustumine“) ning prillivabades tsoonides (vt punkt „laagritsoon“, „parkla“).
- Udustumine. Kui nähtavus on muutunud udu tõttu nii halvaks, et see võib osutuda ohtlikuks (on oht
komistada, ohtu või takistust mitte märgata jne), võib prille puhastada, tehes samal ajal kõik selleks,
et kuul ei satuks näkku ega silma. Esmajärjekorras proovi sättida pea- või näokate nii, et õhk pääseks
prillide vahelt liikuma, proovi ka käega ventileerida. Kui sellest ei piisa, proovi puhastada prillide
klaase puhastuslapiga, prille võimalikult vähe eest võttes. Kõige ohutum on prillide puhastamise ajaks
võtta välja "surnu rätik", varjuda või heita pikali. Võimalusel palu ka kaaslasel end kuulide eest
varjata. Puhasta prille neid eest võtmata. Enne mängu naasmist veendu, et prillid on korralikult ees.
- Prillide määrdumine. Kui määrdunud prillid takistavad mängu jätkamist ja neid ei ole võimalik ilma
eest võtmata puhastada, tuleb puhastamiseks liikuda prillivabasse tsooni.
- Prillide purunemine. Kui prillid mängu ajal purunevad, tuleb viivitamatult võtta välja "surnu rätik"
ning liikuda prillivabasse tsooni, kattes ja varjates oma silmi käte ja kõige muu võimalikuga.
Võimaluse korral palu kaasmängijatel end talutada.
1.3.1. Lisakaitsevarustus

Soovitatav on kaitsta tabamuste ees ka oma suud. Tabamus võib vigastada hambaid, sellepärast
tuleks suud võimalikult palju kinni hoida või katta see riide või spetsiaalse kaitsemaskiga.
- Mask on metallvõrgust, plastist või muust materjalist kaitsevarustus, mis katab pea või näo
tervenisti või osaliselt. Nõudmised maskile on samad, mis prillidelegi. Soovitatav on maski kasutada
tiheda võsaga kohtades, majades ja mujal, kus on suur lähikontakti oht.
- Kindad (täis- ja poolsõrmikud). Soovitatav on kasutada täissõrmikuid, mis katavad täielikult käelaba
ja sõrmed. Täissõrmikud hoiavad käsi vigastuste eest ning võrdlemisi puhtana.
- Küünarnuki- ja põlvekaitsmed on samuti soovitatavad, kuna need kaitsevad põlvi ja küünarnukke
võimalike traumade eest. Enne kasutamist veendu, et kaitsmed ei sega su liikumist ning kas need on
ka mugavad pidevaks kasutamiseks.
- Kiiver - kaitseb pead. Eriti tähtis mängul, kus on hoonestik, kukkumisohuga raske maastik või
madalad takistused.
- Sallid, shemaghid jne. Kaitseks kaelale, lõuale või kogu näole.
1.4 Mängija vastutus

TÄHELEPANU! Tuginedes Eesti Vabariigi seadustele, on füüsilise või materiaalse kahju tekkimisel
vastutajaks selle kahju tekitanud isik.
-Tulles airsofti mängule, pea meeles, et oma tervise eest vastutad sa ise, mitte mängukorraldaja ega
ala omanik.
Pöördumine mängijate poole:
Kallid mängijad!
Airsoft on meie kõigi ühine hobi. Olge väga tähelepanelikud! Järgige ohutus- ja mängureegleid. Olge
lugupidavad teiste mängijate vastu. Nii saame kõik mängust maksimaalse naudingu.
2. Mängude üldreeglid

2.1 Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine
- Airsofti mängudel on KATEGOORILISELT keelatud alkohoolsete jookide tarbimine, olenemata nende
alkoholisisaldusest ja kogusest.
- Isik, keda kahtlustatakse alkoholi tarvitamises või kellel on ilmselged joobetunnused (kõnehäired,
liikumishäired, mõttehäired, ei käitu adekvaatselt), eemaldatakse mängult. Lisaks võidakse talle
määrata edasiste mängude keeld.
- Isik, kes tarvitab mängu ajal alkoholi, on kohustatud lõpetama aktiivse osavõtu, panema ära oma
ARi ning eemaldama sellelt salve.
- Alaealistel isikutel on Eesti Vabariigi seaduste järgi alkoholi tarvitamine keelatud.
- Kui korraldaja/trustee/kaasmängija on avastanud mängu ajal alkoholi tarvitanud isiku,
eemaldatakse ta mängult ning tal võidakse ära keelata järgmistest mängudest osavõtmine.
- Narkootiliste ainete tarvitamine mängu territooriumil on rangelt keelatud enne mängu, selle ajal
ning ka vahetult pärast mängu lõppu.
- Isik, kellel ilmnevad selged narkootilise aine tarvitamise tunnused, eemaldatakse kohe mängust ning
tal võidakse keelata järgmistest mängudest osavõtmine.
- Narkootiliste ainete tarbimine ja jagamine on karistatav Eesti Vabariigi seadustega.
- Isik, kes on kuidagi seotud narkootilise aine tarbimise või jagamisega, antakse üle Eesti Vabariigi
korrakaitsjate kätte.

2.2 Alaealiste osalemine airsofti mängudel
- Alaealistel isikutel on airsofti mängudel osalemise võimalused piiratud:
- alla 16-aastased isikud võivad mängudel osaleda vaid koos oma vanemaga või ametliku hooldajaga,
kui mängu kuulutuses ei ole märgitud teisiti;
-alla 16-aastased isikud võivad mängudel osaleda oma vanema või ametliku hooldaja kirjaliku
nõusolekuga, juhul kui, alla 16-aastane kuulub mõnda tunnustatud airsoft klubisse või ta osaleb
regulaarselt airsoft treeningutel ja mängukorraldajal on seda võimalik kontrollida. Sellisel juhul peab
olema alla 16-aastasel osalejal kaasas lapsevanema/hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia kuhu
on märgitud ka vanema/hooldaja telefoni number ja vanem/hooldaja on paberi allkirjastanud, et ta
on teadlik selle tegevuse tavadest, reeglitest ja ohtudest.
- 16-17-aastased isikud võivad airsofti mängudel osaleda vaid oma vanema või ametliku hooldaja
kirjaliku nõusolekuga, mis on allkirjastatud korraldaja juuresolekul või on saadetud korraldaja meilile
digiallkirjastatult.

2.3 Pürotehnika kasutamine
- Isetehtud lõhke pakettide kasutamine on mängudel keelatud.
- Kõik kasutatavad lõhke paketid peavad olema ametlikud tooted. - CE sertifitseeritud tooted.
- Lõhke pakett, millel ei ole tabavat elementi, ei ole granaat. Sellise lõhke paketi plahvatust ei loeta
tabamuseks mitte ühelegi mängus osalejale. .
- Lõhke paketti võib kasutada teiste osalejate tähelepanu mujale viimiseks või hajutamiseks.
- Lubatud on kasutada tehasevalmistatud CO2 granaate.
- Hoonetes on lubatud kasutada granaate, mis on valmistatud tehase lõhke pakettidest ja ohutu
tabava elemendiga ning ei ületa 1NEC 1g..
- Mängudel lubatud suitsuküünlad peavad olema tehasetoodangud ning ei tohi sisaldada mürgiseid,
allergeenilisi või lämmatavaid lisandeid. Kui sa ei ole kindel, et tootes ei ole neid aineid, siis parem
ära kasuta selliseid suitsuküünlaid.
- Suitsuküünalde või suitsugranaatide kasutamine hoonetes on rangelt keelatud.
- Granaadi kasutamisel avatud maastikul võrdub granaadi tabava elemendiga pihta saamine ARist
pihta saamisega.
- Granaadi kasutamisel ruumides, mis on väiksemad kui 25 ruutmeetrit (toad, keldrid), loetakse
tabatuks kõik, kes asuvad lõhkemise hetkel selles ruumis. Tabatuks ei loeta juhul, kui mängijat kaitses
tugev varje nagu sein. Vineer, kartong ja muud õhukesed materjalid ei kaitse, välja arvatud juhul, kui
mängu korraldajad on kuulutanud need imitatsiooniks.
- Granaadi kasutamisel ruumides pindalaga rohkem kui 25 ruutmeetrit (näiteks pikk koridor või
angaar), kehtib sama reegel, mis avamaastikul - loeb ainult granaadi tabava elemendiga
pihtasaamine.
- Jahu, tuhksuhkru või muude potentsiaalselt plahvatusohtlike ainetega täidetud granaadid on
keelatud.
- Rakettide ( ilutulestiku) kasutamine mängudel on keelatud. Ainult korraldaja saab kasutada.

2.4 Mängija käitumine tabamuse korral
- Kui mängija on saanud pihta tabava elemendiga (vastavalt mängu reeglitele), loetakse ta
“langenuks” või “haavatuks”.

2.4.1 „Langenu“ käitumine
- “Langenud” mängija on kohustatud pärast tabava elemendiga pihta saamist selgelt väljendama, et
ta on mängust väljas, lahti ühendama ARi salve ning märkima ennast ära punase riidega (“surnu
rätik”) või oranži helkurvestiga ja liikuma surnuaia poole.
- Punase kanga suurus on minimaalselt 30 x 30 cm. Soovitame pigem kasutada oranži helkur vesti.
- Ilma punase kanga või oranži helkurvestita mängijat mängule ei lubata.
- Kui mäng toimub pimedal ajal, asendatakse punane riie lampidega, millel on punane filter või mis
on mässitud punasesse riidesse. Kasutada võib ka punast valguspulka jne.
- Oma tabamust võib kuulutada sõnadega “Убит”, “Surnud”, “Мертв”, “Pihtas” jne.
- “Langenul” ei ole lubatud avaldada mängusisest infot, mis võib mõjutada mängu kulgu.
- “Langenu” ei tohi kasutada raadiosidet või mobiili mängusiseseks suhtluseks.

2.4.2 „Haavatu“ käitumine
Kui stsenaariumi järgi on ette nähtud “haavata saamine”, siis tuleb mängijal pärast tabava
elemendiga pihta saamist käituda järgmiselt.
- Pärast pihta saamist peab mängija sisse võtma istuva või lamava asendi.
- Mängija ei tohi kasutada ARi.
- Mängija ei saa liikuda ilma kõrvalise abita.
- Mängija võib häälekalt või raadio teel kutsuda meedikut.
- Kui viie minuti möödudes (kui stsenaarium ei näe ette teisiti) ei ole mängija “seotud”, loetakse ta
“langenuks” ning tegutseb vastavalt “langenu” reeglitele.

2.5 Trustee süsteem (edaspidi trustee/usaldusisik)
- Et parendada ülevaadet reeglite täitmisest ja ohutustehnika järgimisest, on sisse viidud
trustee/usaldusisikute süsteem.
- Trustee/usaldusisik on autoriteetne kogukonna liige, kes aitab korraldajatel vabatahtlikult
kontrollida reeglite ja ohutustehnika täitmist mängudel.
- Trustee/usaldusisik võib võtta mängust osa ühel poolel.
- Iga osavõtja võib pöörduda mängul tekkinud konfliktse olukorra lahendamiseks
trustee/usaldusisiku poole.
- Trustee/usaldusisik on korraldajate abi mängul.
- Lahendades konfliktset olukorda, peab trustee/usaldusisik tegema seda reeglitele ja kainele
mõistusele tuginedes.
- Lahendades konfliktset olukorda, peab trustee/usaldusisik jõudma otsusele ainult kehtivatele
reeglitele ning ohutustehnikale tuginedes.
- Trustee/usaldusisik ei tohi kasutada oma mõjuvõimu, et tekitada mängu ajal oma osapoolele
soodsaid tingimusi.
- Trustee/usaldusisik võib määrata mängijatele karistuse, kui organiseerija on lubanud tal seda
mängu raames teha.
- Trustee/usaldusisik peab tundma hästi reegleid ja ohutustehnikat, mida kogukond kasutab.

2.6 Karistused
- Osaleja võib saada karistada mängu, kogukonna ja ohutustehnika reeglite rikkumise eest.
- Sõltuvalt väärteo raskusest võidakse kasutada karistusena hoiatust, eemaldamist surnualale,
eemaldamist mängult, 30 päeva mängukeeldu, 180 päeva mängukeeldu ja üldist mängukeeldu.
- Korraldaja valib, millise karistuse ta mingi väärteo suhtes määrab.
- Iga karistatud mängija satub “musta nimekirja”.
- “Must nimekiri” on korraldajate jagatud ühine nimekiri kinnises foorumis.

3. ARide klassifikatsioon ja parendamine
ARide klassikuuluvust saate vaadata siit: http://world.guns.ru/index-e.html
ARide väljalaske energiat mõõdetakse joulides ja teie ARi hop up on seadistatud teie poolt kasutatud
kuulile.

Siseruumides on lubatud kasutada ainult ARe, mille väljalaske energia ei ületa 1,2 Jouli

3.1 ARide liigid ja väljalaskeenergjad
-Püstolid/pumbad/automaadid: väljalaske energia -1,2Jouli.
- Ründeautomaadid (Assault Rifles, Submachine guns): väljalaske energia 1,2-1,6Jouli.
- Üksiklaskudega ARid (valangu laskmise võimalus on eemaldatud mehhaaniliselt!), kuulipildujad ning
kerg kuulipildujad (MachineGuns, LMG): väljalaske energia 1,6-2,5Jouli.
- Poolautomaatsed snaiper-ARid (valangu laskmise võimalus on eemaldatud mehhaaniliselt!):
väljalaske energja 1,6-2,5Jouli.
- Vinnastatavad snaiper ARid: väljalaske energia 3,5Jouli.

3.2 Minimaalse laskekauguse piirangud vastavalt ARi väljalaske energiale
- -1,2 J püstolid/pumbad/automaadid , laskekauguse piirangut ei ole, soovituslik min. distants 3m.
- 1,21-1,6J püstolid/pumbad/automaadid, laskekauguse piirang 10 m. Backup soovituslik.
- 1,61-2,5J üksiklaskudega AR, kuulipilduja, kergekuulipilduja, laskekauguse piirang 20 m, Backup
kohustuslik.
- 1,61-2,5J poolautomaatne snaiper , laskekauguse piirang 25 m, Backup kohustuslik.
- -3,5J vinnastatav snaiper AR, laskekauguse piirang 30 m, Backup kohustuslik
- Majades sees kehtib KÕIGILE üksiklasu piirang ning soovitav püstoli kasutuse piirang. Majast välja
võib lasta piiranguteta, kui on tagatud miinimum distants.

4. Hea tava reeglid mängul ning väljaspool mängu
- Ära kanna katmata ARi asustatud kohtades. ARi transportides peab see alati olema varjatud võõra
pilgu eest.
- Ära kanna lahinguvarustust seljas väljaspool mänguala. Pane rakmed ja vest kotti.
- Ära lase vastas meeskonna liiget pähe, kui on näha ka mõni teine tema kehaosa.
- Ära lasku vaidlustesse "tabas/ei tabanud".
- Ära pista ARi nurga või katte tagant välja pimesi, ilma nägemata, kuhu sa lased.
- Väldi võõra vara rikkumist mängudel.
- Ära jäta endast prügi maha. Uuri korraldajate käest, kus asuvad prügikotid.
- Ka hea tava reeglite rikkujad võivad sattuda korraldajate musta nimekirja, kui korraldajad peavad
seda vajalikuks.
- Käitu ühiskonnanormide järgi. Ole viisakas teiste mängul osalejate vastu.

5. Üldised soovitused

5.1 Riietus, jalanõud
Proovi leida endale mugav riietus ja varustus. Tähtis on, et see vastaks mängu ajal olevatele
ilmastikutingimustele ja aastaajale.
Soojal ajal riietu õhukeselt, kuid ära unusta oma jäsemete ohutust. Pikad käised ja püksid kaitsevad
sind marrastuste, lõikehaavade ja putukahammustuste eest ning pehmendavad tabamuse lööki.
Lisaks on pikad käised ja püksid lisamaskeeringuks.
Külmal ajal proovi riietuda nii, et liikumisel mitte tugevalt higistama hakata ega külmetuda, kui peab
pikemat aega ühel kohal olema.
Alati uuri ilmaprognoose ning riietu vastavalt tingimustele, mida lubatakse mängu alal.
Jalatsid
Jalatsid peavad olema valitud vastavalt tingimustele. Jalats peab fikseerima jalalaba, et kaitsta seda
nikastuse eest. Tugev tald kaitseb torgete ja lõigete eest. Talla muster ja materjal peaksid takistama
libisemist. Suvel on parem kasutada kergemat ning talvel vooderdatud jalanõud.

5.2 Vesi
Proovi alati kaasas kanda joogivett, olenemata aastaajast. Organismi dehüdratsioon võib viia üsnagi
raskete tagajärgedeni. Soojal aastaajal on organismi minimaalne ööpäevane veevajadus ligikaudu
kaks liitrit. Külmal ajal on dehüdratsioon sama ohtlik kui soojal aastaajal.

5.3 Meditsiin
TÄHELEPANU! Kui sul on kroonilisi haigusi või oled sunnitud võtma ravimeid, aga ikkagi riskid tulla
mängule, siis teavita korraldajaid ja võitluskaaslasi oma ravimite asukohast, kuidas neid võtma peab
ning kellega tuleks erijuhul kontakteeruda lisaks kiirabile.
Ülejäänud juhtudel on soovitatav kanda endaga kaasas väikest esmaabipakki, millest oleks abi
tüüptraumade puhul nagu lõikehaavad, marrastused, sinikad jne. Samuti tasub kanda kaasas
putukatõrjevahendit.

5.4 Kasulikke nõuandeid (täiendamisel)
- Mängul kanna endaga kaasas mobiiltelefoni, millel on täis aku ja piisavalt krediiti juhuks, kui sul pole
raadiosaatjat ja sa tahad saada ühendust korraldajatega. Hädaabi numbrile helistamine (112) on
tasuta.
- Alati kanna endaga kaasas mõne sugulase või lähedase numbrit, kellega saaks võtta ühendust
eriolukorras.
- Pane mängukorraldaja mobiilinumber endale kirja.
- Pea meeles, et võrkmask või -prillid ei päästa su silmi katkimineva kuuli eest või kuivatatud herne
eest, mida tihtipeale kasutatakse granaatides tabava elemendina. Väikesed killud võivad lennata läbi
maski ning vigastada silmi.
-Võta kaasa kuivad vahetus riided, juhuks kui aktiivsemängu käigus higistad ja peale seda tekib pikem
paus. Siis kasuta võimalust vahetada alumised riided, et mitte külmetuda(suvelgi on võimalik
külmetuda)
-Võimalusel täienda oma joogivee varusid.

6. Korraldajad
Korraldajad (edasises tekstis GM või GMid) - isikud, kes vastutavad airsofti mängu korraldamise eest.
Mängu toimumise ajal kannab GM tavaliselt kollast või rohelist helkurvesti.
Mängu korraldamine
- Keegi ei saa kohustada GMi korraldama mingit konkreetset mängu. Korraldamine on puhtalt
vabatahtlik tegevus.
- Keegi ei saa takistada mängu korraldamist, kui see vastab Eesti Vabariigi seadustele ning
eetikanormidele.
GMi kohustused
- Väljakuulutatud mängu korraldamine. Kui GM ei ole võimeline mängu korraldama, peab ta sellest
teatama võimalikult varakult.
- Korra tagamine mängul. Vajadusel võib korraldaja kaasata kolmanda osapoole, näiteks turvafima.
- Mängu käigus tekkinud konfliktsete olukordade ja vaidluste lahendamine, tuginedes airsofti reeglite
ning mängu stsenaariumi reeglite eripärasustele.
GMi õigused
- GMil on alati õigus.
- GM võib rakendada lisa-ohutus/turvareegleid vastavalt ala keerukusele ja spetsifikatsioonile.
- GMil on õigus eemaldada reegleid rikkunud mängija mängult või surnutsooni.
- GMil on õigus eemaldada mängija mängult või suunata ta surnutsooni, kui mängija on rikkunud
reegleid või takistab mängu (näiteks: stsenaariumi reeglite või nõudmiste rikkumine, konfliktile
õhutamine või provokatsioon, osapoole komandörile või trusteele mitte allumine jne).
- GMil on õigus piirata mängija liikumisvabadust ja õigusi kasutada rekvisiite, kui see on põhjendatud
stsenaariumi reeglitega.
- GMil on õigus arhiveerida mängu korda või reegleid rikkunud mängija nimi, perekonnanimi,
hüüdnimi ja foto kohta, mida näevad teised korraldajate grupid.
- GMil on õigus soovitada teistel korraldajate gruppidel mitte lasta oma mängudele isikuid rikkujate
nimekirjast.
Teavituseks: korraldajate vahel on kokkulepe mitte lasta ühel mängul korda rikkunud mängijat ka
teise korraldaja mängudele. Enne sellise otsuse vastuvõtmist vaadatakse ja analüüsitakse konfliktne
olukord uuesti põhjalikult läbi.
Korrarikkujate nimekiri on nimekiri, millele pääsevad ligi mängude korraldajad ning mis sisaldab
korrarikkujate nimesid ja fotosid.
Rekvisiidid on seadmed, materjalid, korraldajate vara, mida kasutatakse mängu korraldamiseks ja
olustiku täiendamiseks.

7. Fotograafid/operaatorid
Mängul võib olla kahte tüüpi fotograafe (või operaatoreid) - "rindefotograafid" (kogemustega
mängijad, kes mängust osa ei võta, kuid jäädvustavad mängu "seest") ning tavafotograafid
(kõrvalised isikud kaameratega, kes ei võta mängust osa).
"Rindefotograafideks" airsofti mängudele lubatakse ainult kogemustega mängijad või kogemustega
(korraldaja äranägemise järgi) fotograafid, kes tunnevad hästi mängu spetsiifikat. "Rindefotograafid"
võivad jälgida mängu "seest" ning liikuda kaasas rühmadega. Nad on kohustatud jälgima järgmisi
reegleid:
- "rindefotograaf" on kohustatud kandma nokamütsi kirjaga "PRESS" või hästi märgatavat käelinti
kirjaga "PRESS" mõlemal käel. Fotograaf on kohustatud need esemed ise hankima;
- "rindefotograaf" kannab kaitseprille või -maski, ta on kohustatud need ise hankima;
- "rindefotograafid" ei tohi segada mängu, anda kellelegi mängusisest infot, demaskeerida mängijaid
ning segada mängu ja mängijaid mis tahes moel;
- "rindefotograaf" on kohustatud eemalduma tegevusalalt, kui mängija seda palub.
Tavafotograafid lubatakse mängu territooriumile vaid korraldajate loaga. Selleks tuleb korraldajaid
teavitada mitte vähem kui kahe nädala jooksul enne mängu algust. Sellised fotograafid ei "hukku"
tabamusest, ei osale stsenaariumis ega sekku mängu mitte mingil moel. Tavafotograaf on kohustatud
jälgima järgmisi reegleid:
- tavafotograaf peab kandma oranži värvi helkurvesti (mitte kollast!), ta on kohustatud selle ise
hankima;
- tavafotograaf kannab kaitseprille või -maski, ta on kohustatud need ise hankima;
- tavafotograafil ei ole õigust astuda vestlusesse mängijatega;
- tavafotograafil ei ole õigust ligineda mängijale lähemale kui 10 meetrit;
- tavafotograaf ei tohi asuda mängijate keskel;
- tavafotograaf ei tohi olla kaitserajatise/positsioonide sees;
- tavafotograaf ei tohi eesmärgipäraselt käia järgi rühmal või mängijal ning fotografeerida
positsioone, end peitnud/varitsuses istuvaid mängijaid ning segada mängu või mängijaid mis tahes
moel.
Ka kõigi reeglite järgimine ei taga, et fotograaf ei saaks tabamust enda või oma tehnika pihta. Sellega
peab fotograaf arvestama ning pretensioone mängijate või korraldajate vastu arvesse ei võeta.
Mängijad, kellel on kaamerad, võtavad mängust osa ning käituvad tavamängija reeglite järgi (lähevad
tabamusel surnuaeda jne).Mängijad kellel on kaamerad peavad kooskõlastama filmimise
mängukorraldajaga.

8. Sõnaseletuste nimekiri
AR (airsoft-replika), AEG (ingl.k: Airsoft Electric Gun), GBB (ingl.k: Gas Blowback) - elektropneumaatilised airsoft relvade replikad, mida kasutatakse airsofti mängudel
"Noaga ründamine" või "knife kill" (sellise rünnaku lubamine on korraldajate jaoks individuaalne)
Noaga ründamine võib olla välja mängitud kahte moodi:
1) Patsutus kehale häälteavitamisega. Ründaja läheneb vastasele, puudutab/patsutab teda
õlga/kaela/kehasse ning ütleb "knife kill" või "нож (nož)". Pärast seda tegutseb rünnatu vastavalt
"langenu" reeglitele.
2) Puudutus pehme noaimitatsiooniga (lubatud vaid siis, kui korraldajad on seda spetsiifiliselt välja
öelnud) ja häälteavitamine. Ründaja läheneb vastasele, puudutab teda õlga/kaela/kehasse
noaimitatsiooniga ning ütleb "knife kill" või "нож (nož)". Pärast seda tegutseb rünnatu vastavalt
"langenu" reeglitele.

Sisse laskmise ala
Sisse laskmise ala määravad mängu korraldajad:
- ala markeeritakse lindiga;
- korraldajad määravad laskesuuna;
- väljalaskekiiruse mõõtmised toimuvad ainult selles alas;
- ARi töö kontrollimine, kui ARil on küljes salv ning aku, on lubatud ainult sellises alas;
- eemaldudes sisse laskmise alast kontrolli, et salv oleks eemaldatud ning mehhanismi ei oleks jäänud
ühtegi kuuli - tee tühilaske üles mitte väiksema kui 30-kraadise nurga all.

Mäng käib
Sellise käsuga alustatakse mängu või jätkatakse mängu kui on eelnevalt kõlanud käsklus „Mäng seis“

Mäng seis
Seda rakendatakse, kui on tekkinud ohtlik olukord, mis võib viia trauma, õnnetuse või materiaalse
kahjuni.
"Mäng seis" on vaja edastada järgmistel juhtudel:
- põleng polügoonil;
- mängu alale on sattunud kõrvalised isikud, kellel ei ole kaitsevahendeid, ka tehnika, mis ei ei ole
mänguga seotud;
- juhul, kui mängul osalejal on saanud trauma;
- mängija(te) rasked korrarikkumised, mis võivad viia traumani.
Sellistel juhtudel peab mängija kõvasti ja selgelt karjuma "Mäng seis!". Kui kuulsid seda signaali, oled
kohustatud seda samamoodi edastama, tehes seda võimalusel ka raadio teel. „Mäng seis“ signaali
korral jäävad mängija oma kohale kus nad parasjagu viibivad, et otliku olukorra möödumisel jätkata
mängu (Mäng käib), juhul kui tuleb täiendavat infot, et tuleb lahkuda mängu alalt siis järgitakse juba
uusi juhiseid.

Surnuaiad või surnutsoonid.
Alad, mis on eraldatud mängus "langenud" mängijate jaoks.
- Surnuaias viibimise aeg on välja toodud mängu reeglistikus.
- Surnuaed tähistatakse markeerimislindiga (lindi värv võib olla erinev) ning tihtipeale asub see
mängualast väljaspool.
- Surnuaedade koguse ning nende kuulumise mängijate osapooltele panevad paika korraldajad.
- Laskmine surnuaias või selle vahetus läheduses on rangelt keelatud.
- Kaitseprillide või maski eemaldamine surnuaias on keelatud mänguala läheduse tõttu.

Laager
Mängu korraldajate eraldatud koht, kuhu mängijad saavad suurte mängude ajal panna oma autod,
telgid, teha lõket jne. Korraldajad on laagris ka ise tihti kohal. Laager on reeglina ohutu tsoon, kus
võib käia ilma kaitseprillideta ning kus laskmine on kategooriliselt keelatud.

Parkla
Parkla on korraldajate eraldatud koht, kuhu mängijad saavad parkida oma sõiduvahendid. Parklas
võib kohal olla ka mõni korraldaja. Parkla on reeglina ohutu tsoon, kus võib käia ilma kaitseprillideta
ning kus laskmine on kategooriliselt keelatud.
Osapoole komandör
Korraldaja määratud isik, kelle ülesandeks on ühe mängijate osapoole juhtimine. Komandöri käskude
täitmine on mängijatele kohustuslik. Käsu mittetäitmisel määrab korraldaja karistuse, näiteks
eemaldab mängija surnuaeda või isegi mängult.
SI VIS PACSEM PARA BELLUM

Vasta