Airsoft - NAC

Privaatsuspoliitika


Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb Naissaare Airsoft Camp MTÜ, Tel: (+372) 53746082 Email: naissaareairsoftcamp@gmail.com. Naissaare Airsoft Camp MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Stripe Inc-le.

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi
E-mail
Teenuste maksumus
Pangakonto number (Säilitatakse ainult Stripe Inc serveris)

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisel seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kui veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Ürituse korraldajal on ligipääs ainult temapoolt korraldatud üritustele kus kuvatakse kasutajanimi, eesnimi ja perekonnanimi. Mida korraldaja kasutab ürituse toimumis ajal kontrolliks.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe foorumi kasutajaprofiilis.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel (foorum@naissaareairsoft.ee).

Säilitamine

Veebilehe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (foorum@naissaareairsoft.ee).
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (foorum@naissaareairsoft.ee).