Info
Kasutustingimused
tagasi
Saabuv airsoft üritus
vaata
airsoft ürituse pilt
Kuupäev: 16.06.2024
Koht: Võhma
Kogunemine: 09:30
Briifing: 10:50
Ürituse algus: 11:00
Pilet
18.00€
Osalejad
17/40
VAATA

Kasutustingimused

Üldtingimused

- Naissaareairsoft.ee veebileht pakub ja vahendab teenuseid ja tooteid

- Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kasutaja ja internetiaadressil www.naissaareairsoft.ee asuva keskkonna (edaspidi veebileht) omaniku NaissaareAirsoft MTÜ (edaspidi N.A.C.) vahel seoses veebilehe teenuste või toodete ostmisega.

- N.A.C. võib muuta veebilehe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid ilma etteteatamata.

- N.A.C. andmed: NaissaareAirsoft MTÜ, Tel: (+372) 53746082 Email: naissaareairsoftcamp@gmail.com

- N.A.C. võib piirata või keelata kasutaja ligipääsu teatud osadele veebilehel.

- N.A.C. võib eemaldata või blokeerida kasutaja veebilehelt.

- Kasutaja kohustub kasutama N.A.C.-le kuuluvat veebilehte, renditavat vara, teenuseid heaperemehelikult ning seaduste järgi.

- Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega veebilehel, et ta: On õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus ja/või luba kasutada veebilehte ja teha veebilehel toiminguid. Täidab nõuetekohaselt kõiki veebilehe poolt seatud tingimusi ning nõudmisi.

Hinnad

- Kõik veebilehel kuvatavad hinnad on esitatud eurodes.

Tooted/Teenused

- Veebilehel kuvatavad teenused (üritused) toimuvad vastavalt ürituse korraldaja märgitud kuupäeval.

- Veebilehel kuvatav ürituse foto, ürituse info, ürituse andmed, ürituse hind ja ürituse piirangud on koostatud ja valitud ürituse korraldaja pool. Ürituse korraldaja vastutab ainuisikuliselt üritusel kuvatava info õigsuse ja korrektsuse eest.

- Kasutajal on võimalik enne ostu või üritusel osalemise sooritamist küsida selgitavaid küsimusi vastava ürituse korraldaja käest (iga ürituse korraldamisel on veebilehel nõutud täita väli "telefoni number") telefoni teel.

- N.A.C. kannab kasutajale vastava summa eurodes kasutaja kontojäägile kui kasutaja on teinud makse ja vajutanud enne ürituse aja möödumist või enne kui üritus on lukku pandud nupule "ei osale".

Ostu sooritamine

- Kasutaja valib veebilehel välja endale sobiliku ürituse ning vajutab antud üritusel nupu "OSALEN".

- Üritusel osalemiseks kuvatakse kliendile valikud "Maksa", "Maksa kohapeal".

- Valik "Maksa" kuvatakse üritusel millel on võimalik sooritada kohene makse või kui kasutaja on lisanud üritusele lisasi (lisa osalejad, rendi varustus jms).

- Valik "Maksa kohapeal" kuvatakse üritusel kui ürituse korraldaja on valinud üritusele kasutaja registreerimiseks valiku maksa kohapeal või kui kasutaja ei ole vastaval üritusel lisanud lisasi.

- Valides üritusel nupp "Maksa" suunatakse kasutaja makselahenduse teenust osutavale partneri lehele, peale makse sooritamist märgitakse kasutaja üritusele registreerunuks.

- Kui kasutajal on suurem kontojääk kui ürituse pilet või valitud lisad kuvatakse kasutajale nupp "Maksa 0.00€", kui kasutaja sellele vajutab eemaldatakse vastav summa kasutaja kontojäägilt ja märgitakse kasutaja üritusele registreerunuks.

- Kui kasutaja on üritusele registreerimiseks kasutanud kohest makset saab kasutaja e-maili peale tevituse makse õnnestumisest.

- Kasutaja kohustub kasutaja registreerimisel kasutama tõeseid andmeid mida kasutatakse eduka makse sooritamiseks ning kinnitamiseks.

- N.A.C. ei vastuta makse ebaõnnestumisel või makse kinnituse mitte saatmisel kasutajale kui kasutaja on eelnevalt juba sisestanud vale andmeid.

Makseviisid

- Maksete tasumist vahendab Montonio Finance UAB

Ostust taganemise kord

- Kasutajal on õigus üritusel mitte osaleda vajutades nupule "ei osale".

- N.A.C. kannab kasutajale vastava summa eurodes kasutaja kontojäägile kui kasutaja on teinud makse ja vajutanud enne ürituse aja möödumist või enne kui üritus on lukku pandud nupule "ei osale".

- Kasutaja ei saa üritusel tasutud summat tagasi juhul kui: Ürituse toimumise tähtaeg on läbi, Üritusele registreerimine on suletud korraldaja poolt, kui kasutaja ei osalenud üritusel.

- N.A.C. ei teosta tagasimakseid kasutaja kontojäägilt kasutaja pangakontole.

Vastutus

- Klient kohustub kasutama veebilehe teenust, renditavat vara, veebilehte üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

Elektrooniline kommunikatsioon

- Kasutades N.A.C. teenuseid või saates e-mail läbi N.A.C. lehe, suhtlete meiega elektrooniliselt. Sellega nõustute meilt elektrooniliselt tagasiside saama, näiteks e-maili, sms, kõnet. E-mail mis on saadetud läbi N.A.C. lehe salvestatakse ning sellest on võimalik saada koopia juhul kui e-maili saatis läbi N.A.C. lehe registreerinud kasutaja. Te nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muu teave, mille me teile elektrooniliselt edastame, täidab kõik juriidilised nõuded, et selline side peab olema kirjalik.

- N.A.C. ei vastuta Kasutaja e-posti teenusepakkuja tehnilistest tõrgetest või tehnoloogilistest lahendustest tekkinud suhtluskatkestuste eest.

Autoriõigus

- N.A.C. logod on kaitstud Eesti-, Euroopa- ja rahvusvahelise autoriõiguse seadusega.

- N.A.C. võib kasutada veebilehele laetud pilte/videosi N.A.C. reklaamimiseks või tutvustamiseks.

Kasutusõigus ja juurdepääs

- Tingimustel, et järgite N.A.C. kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat. N.A.C. annab teile piiratud, mitte-eksklusiivse, mitte-üleantava, mitte edasi jagatava loa, juurdepääsuks N.A.C. teenustele ning isiklikus ja mitteäriliseks kasutamiseks. Antud luba ei hõlma N.A.C. teenuse ega selle sisu edasimüüki ega ärilist kasutamist mis tahes tootenimekirjade, kirjelduste või hindade kogumist ja kasutamist; alla laadimist, kopeerimist mis tahes kolmanda osapoole huvides või andmete kaevandamist, robotite või muude sarnaste andmete kogumis ja kaevandamis tööriisatade kasutamsit. Ühtegi N.A.C. teenust ega selle osa ei tohi ilma N.A.C. selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta järgi teha, kopeerida, müüa, edasimüüa, külastada ega muul ärilisel viisil või eesmärgil kasutada. Ilma selgesõnalise ja kirjaliku nõusolekuta ei tohi peita ega katta N.A.C. nime, logo või muud infot nagu näiteks teksti, pilte, lehe kujundust jms. Ei tohi kasutada metasilte ega muid peidetud tekste. N.A.C. teenuseid ei tohi kuritarvitada. N.A.C. teenuseid tohib ainult seadusega lubatud viisil kasutada. N.A.C. kasutus luba lõppeb kui te ei järgi kasutustingimusi.

Kasutaja

- Võimalik, et sul on vaja N.A.C. kasutajat, et kasutada teatuid teenuseid ja võimalusi N.A.C. veebilehel. Olete vastutav oma kasutajakonto ja parooli konfidentsiaalsuse hoidmise eest ning kasutajakonto juurdepääsu eest. Olete vastutav kogu tegevusega mis toimub läbi teie kasutajakonto. N.A.C. on õigus teenuse osutamisest keelduda, konto sulgeda, eemaldada või muuta sisu N.A.C. veebilehel, keelduda tellimuse täitmisest. Kõik N.A.C. kasutajad peavad olema 13+ aastat vanad.

- Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kasutaja registreerimisel sisestatud andmete õigsuse üle.

- Kasutaja registreermisel peab olema sisestatud õige eesnimi ja perekonnanimi. Ürituse korraldaja võib kontrollida üritusel osalejat isikut tõendava dokumendi alusel.

- Kasutajad kes on nooremad kui 18 peavad lisaks sisestama vanema andmed kuna tegemist on ekstreemseid üritusi korraldava lehega.

- Kasutaja vanemal või seaduslikul eestkostja on võimalik piirata Kasutajal kes on alla 18a Airsoft turu kasutust kontakteerudes N.A.C.-ga.

- Kasutajad kes on alla 18 võivad olla piiratud või keelatud kasutamast teatud osasi või teenuseid veebilehel.

- Kasutaja kes registreerib ennast alla 18a kasutajana ning sisestab vanema andmed vastutab, et vanem teab tema tegevustest ning vanem teab kasutaja tegevustest veebilehel.

- Kasutaja kes on registreeritud alla 18a vanema andmetega annab õiguse, et vanem võib võtta N.A.C. ühendust ja lasta eemaldada vastav kasutaja lehel või piirata tema tegevust.

- Kui kasutaja osaleb üritusel mõistab, et tegemist on ekstreem tegevusega ning toimib vastavalt, et hoida enda ning teiste heaolu ja tervist üritusel. Üritusel osaleja väldib eluohltike tegevusi üritusel. Allub korraldaja või üritusel volitatud isikute käsklustele.

- Kasutaja kes osaleb üritusel mõistab, et tegemist on ekstreem tegevusega ning mõistab, et võib tekkida materjaalne kahju varustuse või muude kasutajale kuuluva vara kahjustus. Kasutaja mõistab seda ning toimib vastavalt, et vältida või teeb kõik selleks, et minimaliseerida enda varalisi kahjusi näiteks (kaitseprillid, riided, optika jms). Ürituse korraldaja ega teised mängijad üritusel ei vastuta, ei ole kohustatud korvama kahjusi ega muid kulusi mis on ürituse toimumis ajal tekkinud teistele üritusel osalevate mängijatele/kasutajatele näiteks (kaitseprillide, riided, optika jms kahjustuste korral).

- Kasutaja/üritusel osaleja vastutab ainuisikuliselt oma tervise, heaolu ning oma vara üle. Tekkinud kahjud ei kuulu korvamisele teiste kasutajate/mängijate ega ürituse korraldajate poolt.

- Kui üritusel osaleja on noorem kui 18a annab vanem nõusoleku, et on teadlik kasutaja tegevustest kui vanema andmed on sisestatud kasutaja registreerimis vormile. Kasutaja vanem on teadlik ja seletab ära kasutajale millise üritusega on tegemist ja sellest tulenevalt ennast hoidma ja vältima elukohtlike tegevusi üritusel. Samuti vanem nõus, et kasutaja täidab üritusel korraldaja või üritusel volitatud isikute käsklusi.

Kasutaja - Ürituse korraldaja

- Ürituse foto, ürituse info, ürituse andmed, ürituse hind ja ürituse piirangud on koostatud ja valitud ürituse korraldaja pool. Ürituse korraldaja vastutab ainuisikuliselt üritusel kuvatava info õigsuse ja korrektsuse eest.

- Ürituse korraldaja vastutab ürituse korraldamise asukoha õigsuse ning vastavate volituste saamist üritust korraldada.

Kasutaja - Transport

- Kasutaja kes osutab transpordi teenust üritusele vastutab ainuisikuliselt sisestatud andmete korrektsuse ja õiguse eest.

- Transpordi teenust osutav kasutaja vastutab vastu võetud kasutajate tervise eest transporti pakkudes ning seaduseid jälgides.

- Transpordi teenust osutav kasutaja ja transporti otsiv kasutaja suhtlevad ja lepivad omavahel transpordi osutamise kokku.

- N.A.C. ei vastuta transpordi teenuse eest ega transpordi teenuse ära jäämise eest.

- N.A.C. ei vastuta transpordi teenust pakkuva kasutaja sõiduki tehnilise korrasoleku ega heakorra eest.

- Transpordi teenust osutav kasutaja vastutab sõiduki tehnilise korrasoleku, heakorra eest, transporditavate isikute ja kauba eest.

Kasutustingimused ja nende muutmine

- Veebilehel kasutajat registreerides või ostu sooritades nõustub kasutaja kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

- N.A.C. võib muuta veebilehe kasutustingimusi ja N.A.C. toodete/teenuste hindasi.

- N.A.C. või ürituse korraldajal on õigus loobuda teenuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli veebilehel kuvatud teenuse hind ekslik.

Muud tingimused

- Kasutaja ja N.A.C. või Ürituse korraldaja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

- Kui kasutajal on veebilehe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@naissaareairsoft.ee

Klienditugi

- info@naissaareairsoft.ee