Info
Rendileping
tagasi
Saabuv airsoft üritus
vaata
airsoft ürituse pilt
Kuupäev: 16.06.2024
Koht: Võhma
Kogunemine: 09:30
Briifing: 10:50
Ürituse algus: 11:00
Pilet
18.00€
Osalejad
17/40
VAATA

Rendileping

Rendileandja

- NaissaareAirsoft MTÜ edaspidi (N.A.C.)

Rendileandja kohustused ja õigused

- Rentnikule üle andma toimiva rendieseme.

- Rendileandjal on õigus saada rendieseme eest tasu (renti).

Rentnik

- Rentnikuks loetakse veebilehe kasutajat kes valis üritusele rendivarustuse või isikut kellele on üritusel kohapeal väljastatud rendivarustust.

Rentniku kohustused ja õigused

- All toodud punktid kehtivad vastavalt rendiandjalt saadud rendieseme seisunid järgi.

- Tagab ja vastutab heaperemeheliku kasutamise Talle väljastatud rendieset või rendiesmete eest.

- Tagastab renditud esemed toimivana ja puhtana.

- Kasutada rendieset või rendiesemeid sihtotstarbeliselt ja säilitama selle majandusliku otstarbe.

Rendilepingu kestvus ja lõpp

- Rendileping kehtib antud ürituse aja kus väljastati või kuhu broneeriti rendiesemed.

- Rendilepingu kestvus võib olla pikem kui on kooskõlastatud rendileandja ja rentniku vahel.

Trahvid

- Kui rentnik on rikkunud rendilepingut või tagastanud rendieseme/rendiesemed mitte sellises seisundis nagu Talle need väljastati.

- Rendilepingu trahvid tuleb maksta koheselt üritusel peale tagastamist. Rendilepingu trahvid võidakse saata ka registreeritud kasutaja e-maili peale.

- Kui rendilepingu trahv saadetakse kasutaja e-maili peale on sinna ka lisatud vastavad tõendavad pildid ja märkused.

- Rendilepingu trahvide mitte tasuminel võib N.A.C. kasutaja eemaldada veebilehelt ja keelata üritustel osalemise ja või endaspidise rendiesemete väljastamise.

- Kui rendiese tagastatakse liigse mustusega (10€/rendieseme kohta).

- Kui rendiese tagastatakse mitte toimivana/katkisena (müügi hind/rendieseme kohta).

- Kui rendiese tagastatakse rikutuna/remonti vajav (35€/h rendieseme kohta parandamisele kuuluvat aega).

- Kui rendieseme komplektist on kaotatud osasi (müügi hind/kaotatud osa kohta).