Üritused
tagasi
Saabuv airsoft üritus
vaata
airsoft ürituse pilt
Kuupäev: 16.06.2024
Koht: Võhma
Kogunemine: 09:30
Briifing: 10:50
Ürituse algus: 11:00
Pilet
18.00€
Osalejad
17/40
VAATA

Airsoft üritus
BATTLE FOR KILTSI op. WILD HOGS

live event main cover
Asukoht
Google map
Üritus lukus (Pilet: 40.00€)
Valige üks osapool
BEARS (31/35)
WILD HOGS (22/35)
  • Saab osaleda alates level 1
  • Saab osaleda alates  13a.
Jaga
Üritus lukus (Pilet: 40.00€)
Valige üks osapool
BEARS (31/35)
WILD HOGS (22/35)
Algus: 11:00
53/70
Korraldaja: Habe
Telefon: +37253746082
Kogunemine alates: 08:00
Uute mängijate briifing: 11:00
Aadress: Kiltsi, 90430 Lääne maakond Haapsalu
Tasuta teenused
Vesi
WC
Tasulised teenused
Söök
Väli kauplus
HPA täitmine
Pileti hinna muutused
alates 05-09-2023
30.00€
alates 18-09-2023
35.00€
alates 29-09-2023
40.00€

Ürituse info

Op. WILD HOGS

30.september 2023

 TERE!

Teeme sellel korral päevase mängu. Mäng on ilma pausideta ja kellel vaja, see teeb omal valikul ise pausi.
REGISTREERIMINE KOHUSTUSLIK! Vastavalt registreerimisele lisame mängija kohti juurde.

BATTLE FOR KILTSI on midagi rohkemat kui airsofti mäng, see on ka pereäev. Siin leidub tegevust ka väiksematele lastele, batuut, nerf, näomaalingud, jne...Platsil on ka söögikohad ja erinevad airsofti kauplused: X-FORCE Airsoft, Milshed, Softair.ee. Kogu seda ettevõtmist toetab Kaitseliidu Lääne malev. Lääne malev osaleb oma tehnikaga mängus kui ka toetab meid tagalas, lastele tutvustatakse tehnikat ja relvastust.

MÄNGIME AINULT BIOKUULIDEGA. Kohapeal on kauplused, kus saab vajadusel BIO kuule osta jne.
Omaniku soovi kohaselt, peale meid ei tohi alale prügi jääda. Paigutame prügi tarbeks mitmeid prügikotte ja ka mõlema osapoole surnualast leiate prügikoti.

PALUN, LOE KINDLASTI ALLJÄRGNEVAT:

 

 LEGEND

RAHA, REETMINE, ÜLEKUULAMINE, HÄVITAMINE....

Wild Hogs ja Bears on sõdinud pikka aega et saavutada ülemvõim Kiltsi piirkonnas. Wild Hogs otsustas lõpuks et hakkavad Bearside majandust kahjustama, selleks loodi salajane trükikoda kus hakati trükkima Karu dollareid suures koguses. Sellest aga sai teada ka Bearside valitsus. Bearsid otsustasid esialgu saata trükikotta oma agendi, kes uuriks kõik täpselt välja, et hävitada trükikoda. Peale pooleaastast luuretegevust otsustati anda lõplik löök Wild Hogside trükikojale aga esimene katse ebaõnnestus. Bearsid saatsid oma erirühma lennukiga Kiltsi piirkonda et hävitada trükikoda, kuid Wild Hogside õhutõrje avastas Bearside lennuki ja lasi selle alla. Lennuki alla kukkudes lendasid ka pommi osad laiali. Nüüd plaanivad Bearsid uut operatsiooni et leida ülesse pommi osad ja ikkagi viia oma missioon lõpuni. Kui Bearside agent kuulis et lennuk on allalastud otsustas ta Wild Hogsidele ikkagi kahju tekitada ja varastas trükikojast trükiplaadid. Wild Hogsidel on nüüd käed-jalad tööd täis et leida esiteks reetur ja teiseks saada tagasi trükiplaadid.

 

 OSAPOOLED

BEARS- Sinine lint mõlemal käel
Side kanalid 3,4

WILD HOGS - Kollane lint mõlemal käel.
Side kanalid 6,7

Korraldaja side kanal on 466.046

Kummalegi osapoolele on eraldi briifing, kohapeal selgitatakse juba täpsemalt ülesanded. 

 

 AJAKAVA

Koguneme kell 08:00-10.30;
Registreerimine toimub alale sisenedes jooksvalt, palume saabuda mõistliku ajavaruga, et ei tekiks alale sisenemisel ummikut.
Osapoole Briifing kell 11:00
Mängu algus kell 11:30-12:00
Mängu orjenteeruv lõpp kell 18.00

 

 

Reeglid ja mängujuhised

Mäng käib, mäng seis ja mäng läbi.

Mäng algab hõikega Game On (mäng käib).

Mängu saab katkestada Game Stop (mäng seis) hõikega.

Kui mängija mängu katkestab, tuleb mängu juhtkonda sellest viivitamatult teavitada!

Mängu saab jätkata mänguga Game On (mäng käib) hõikega.

Mängualale eksinud tõelistest tsiviilisikutest tuleb teatada mängujuhtkonnale.

Mängu lõpetab mängujuht hõikega Game Over (mäng läbi)

Peale mängu lõppu, ei tohi prille eemaldada enne, kui olete jõudnud oma baasi. Mängu lõppedes, hea tava kohaselt, ei tulistata peale vajaliku tühjakslaskmise.

Kõiki mängu edenemisega seotud hüüdeid korratakse.

Prillid

Mängus tohib kanda ainult üldtunnustatud maske või prille. Kandke mängimise ajal alati maski või kaitseprille.

Samuti on soovitatav kasutada suukaitsmeid.

Ebastandartseid prille testitakse juba enne mängu algust, mängija enda ohutuse tagamiseks. Juhul, kui kaitseklaas katse ajal puruneb, korraldaja ei kohustu prille asendama.

Tabamused

Tabamust väljendatakse Hiti, Pihtas, Ubit hüüatusega ja/või surnuräti välja võtmisega. Rätt peab olema piisavalt suur ja piisavalt nähtav (min 30x30cm punane või orants), toimivad ka salli taolised rätid.

Maja või sõiduki seintest pärinevaid selgeid rikošette ei loeta tabamusteks.

Tabamus mängija relvapihta hävitavad relva (välja arvatud sõidukirelv, mida see ei mõjuta). Relva parandamine toimub oma baasi või surnuala külastades.

Tabamus mis tahes mängija varustuse pihta, loetakse tabamuseks.
 

Haavata saamine

Vigastatud mängija peab heitma pikali ja välja võtma surnuräti.

Kui haava ei ravita 10 minuti jooksul, siis te hukkute. Soovi korral saab haavatu varem liikuda surnualasse. Varem surnualasse liikumist ei tohi kasutada juhul kui, mängijal on kaasas midagi sellist mis on seotud mängu stsenaariumiga. (nt. Kohver, Mängu raha, Info kild, jne.)

Vigastatud mängijat saab käega pussitada, sel juhul ta hukkub automaatselt. Maas lamavaid haavatud mängijaid ei tohi lasta.

Haavatud mängija võib karjumise või raadio teel arstile helistada, kuid ei saa rääkida muudest sündmustest enda ümber.

Vigastada saanud mängija võib hädaolukorras viia ohutumasse kohta, kuid üleviimise ajal ei saa mängija ja abistaja oma relvi kasutada ega vigastatute eest hoolitseda. Üleviimine tuleks teha hea maitse ja tava piires. Üleviimiseks ei piisa jooksmisest kaaslase käest kinni hoides, tuleb imiteerida tõelist sündmust.

Ravimine

Mängus saab mängija eest hoolitseda teie või vastaspoole meedik või tsiviilarst.

Meedik saab kaasas kanda kuni 10 sidet, mida saab täiendada baasi külastades või oma surnuala külastades. Haavasidemeid müüb mängujuhtkond, samas mängijad peaksid ka omad kaasa võtma.

Jaos võib olla üks meedik (grupi suurus on vähemalt 4 mängijat) ja ta peab selgelt kandma meediku märki või mansetti.

Haavatute ravi võtab 2 minutit, pärast mida saavad mängija ja arst jätkata tavapärast mängu. Ravi ajal ei saa arst oma relva kasutada, kuid võib ravi katkestada. Seejärel tuleb ravi alustada algusest peale.

Korra ravitud mängijat ei saa rohkem ravida. Seejärel peab mängija juba liikuma oma surnualasse või baasi.

Taassünd

Elluärkamine toimub oma baasis või oma surnualas iga täistund (xx.00)  veerand tund(xx:15), pooltund (xx.30).ja kolmveerand tund(xx:45)

Osapoole juhid, rühmajuhid ja jao juhid sünnivad uuesti kahekordse ajaga, mis tähendab, et nad ootavad max 30 min. enne, kui nad saavad uuesti sündida.

Mängija tegelaskuju jääb uuestisünnist hoolimata põhimõtteliselt mängu, kuid eraldi juhendamise korral see hävitatakse ja inimene võtab kasutusele uue ID-kaardi, mille mängujuhtkond jagab.

Lisa Surnualad

Mängu alguses on kõik väljakul olevad surnualad neutraalsed. Selleks et te saaksite surnuala kasutada end osapoole elluärkamis kohana, te peate selle punkti vallutama ja hoidma seda punkti kontrolli all 15min. Peale 15 min. hoidmist saate panna välja oma osapoole lipu, sellega tähistate oma ala.

Kui jätate Surnuala valveta siis on vastastel võimalik surnuala endale vallutada.( Ainult juhul kui surnualas ei ole ühtegi mängijat) Kui surnualas ei ole mängijaid siis võtate surnuala ring kaitsesse ja hoiate seda 15 min. seejärel võtate maha vastase lipu ja asendate enda lipuga. Lisa surnualas elluärkamine toimub iga täistund(xx.00) ja iga pooltund (xx.30).

Mängija läbiotsimine

Mängijat saab kontrollida järgmiselt. Alati tuleks kasutada 1. meetodit, välja arvatud juhul, kui otsitav isik teatab konkreetselt, et soovib kasutada 2. või 3. meetodit. See võimaldab kauba peitjal paremini toimida.

1.     Mängija tahab, et teda kontrollitaks. Mängijat teavitatakse läbiotsimisest ja sellest, et ta võib selle igal ajal katkestada. Avastamata relvi ja muid esemeid saab kasutada pärast läbiotsimist.

2.     Mängija ei soovi, et teda kontrollitaks. Mängija peab läbiotsijale üle andma kõik mänguesemed ja pärast kontrolli ei saa ta relvi kasutada.

3.     Mängija ei taha, et teda kontrollitaks, ja tahab olukorrast välja. Mängija peab loobuma kõigist mänguesemetest ja teda ei saa üle kuulata. Seejärel lahkub mängija tavapäraselt surnualasse või baasi.

Füüsilise läbivaatuse käigus leitud esemed, märgid ja muud mänguelemendid võidakse eemaldada.

Vangid

Mängus võidakse vangistada teine vastaspoole mängija.

Vangistamiseks on vaja mängija nõusolekut. Kui mängija ei anna luba vangistamiseks, peab ta loovutama kõik mänguelemendid ja liikuma langenuna taassünnialale.

Kui mängija tabatakse, siis saab vangistatu relva konfiskeerida. Arestimine toimub kas relva eemaldamisega mängijalt (mängija nõusolekul) või märgistades relva värvilise (nt punase) lindiga.

Kui vangistatud mängija põgeneb või vabastatakse, saab lindistatud relva kasutada alles 5 minuti pärast.

Vangistatud mängija saab rünnata ainult avastamata noa replikaga( nuga peab olema heakskiidetud mängukorraldajapoolt ja sellel peab olema korraldaja kleebis. Kui noal puudub korraldaja kleebis, siis ei tohi seda nuga mängus kasutada.) Kuid uimastamine on endiselt võimalik ilma abivahenditeta.

Vangistatud mängija relva ei tohi kasutada isiklikuks kasutamiseks.

Vangistatud mängijat saab "siduda" kaablilipsuga, millel puudub lukustusküünis. Nöörlips pannakse ainult mängija enda loal ja käed "seotakse" ette. Kaablikinnitus peab hädaolukorras olema ise eemaldatav.

Enamik osapooli võib vangistada ja kohale toimetada tähtsaid mängijaid, "Brigaadi-vangla", tuues mängija osapoole baasi. Sellisel juhul saab vastaste mõne olulise mängutegelase mängust ajutiselt  eemaldada. "Brigaadivangla" kasutamine peab olema alati eelnevalt kokkulepitud mängu korraldajaga.

Jalaväemiinid

Jalaväemiinid on kõik objektid, mis tekitavad heli või efekti ja mille käivitavad mingid lõksud.

Kui käivitate sellise miini, on kõik 3 meetri raadiuses haavatud. Jalaväemiinid ei mõjuta sõidukeid ega sõidukites olevaid mängijaid. Kõik prügi tuleks miinist eemaldada enne, kui mängijad selle paigaldavad või käivitavad. Paigaldatud miinid peavad mängijad ise eemaldama hiljemalt mängu lõpuks.

Käsigranaadid, Suitsugranaadid ja muu pürotehnika.

Mängijatel on lubatud kasutada ainult valget või halli suitsu, kui on tagatud tuleohutus.

Mängijatel ei ole lubatud kasutada pürotehnikat( v.a. käsigranaate, mis on tehase valmistatud. Ise tehtud granaadid on kategooriliselt keelatud). Muud pürotehnikat võib kasutada ainult korraldaja.

Pioneerimängija

Pioneerimängija on ainus, kes saab paigaldada ja demonteerida jalaväe miine, avada lukustatud plahvatusohtlikke ruume või parandada hävinud mänguautosid.

Rühmas võib olla 1 pioneerimängija (grupi suurus on vähemalt 4 mängijat) ja ta peab kandma selgelt välja pandud pioneerimärki või mansetti.

Käisemärgil peab olema mutrivõti, muidu on käisemärk vaba.

TT mängija

Sõiduki saab hävitada 40 mm suuruste TAG Paladini värviliste granaatidega, mida saavad kasutada ainult TT-mängijad.

Muude granaatide kui TAG Palad kasutamine (nt TAG Reaper, Archangel, Velum, Pecker) on rangelt keelatud! Tahtlik kuritarvitamine toob kaasa mängust eemaldamise!

Paladini granaadikasutajaid, st TT-mängijaid, võib grupis olla maksimaalselt 1 (grupi suurus on vähemalt 4 mängijat) ja ta peab kandma selgelt välja pandud TT-märki või mansetti.

Paladinit ei tohi sõidukist tulistada, kui relv pole kinnitatud sõidukikonstruktsioonide / relvahoidja külge. Sellisel juhul ei tohi sõidukigrupil olla oma käimisrühma koosseisus teist Paladini relva. Kui sõidukis on jalakäija TT-mees, ei tohi ta tulistada enne, kui mõlemad jalad on maad puudutanud ja sõidukist lahkunud.

Paladini granaadiga tuleb olla absoluutselt ettevaatlik, et see ei tabaks mängijaid autos ega selle läheduses. ATV-sid ja mopeede ei tohi paladinidega tulistada, kui nende esiküljel / külgedel pole selget kaitserüüd. Isegi siis tohib neid tulistada ainult otse soomukile.

Paladin Grenades'i kasutajad peavad üritusele registreerumisel teatama mängu juhtkonnale kasutamisest ja allkirjastama kohustuse järgida reegleid.

TT-mängijad saavad 8 kanalit (sagedus 446,09375 MHz) kasutades sõidukitest tabamustest teatada. Käitumine kanalil peab olema objektiivne. Kõigepealt peate sõidukiga looma kontakti, et veenduda, et nad kuulevad teid. Näiteks: "Sõiduk 223, see on Tauri, kas kuulete mind." Vastus "Sõiduk 223 kuuldel, milles küsimus.", "Sõiduk 223, me tabasime teid tagant.", "See on sõiduk 223, aitäh, kontrollime seda ja peatume." Kanal pole mõeldud tülideks ega muuks kasutamiseks.

Suurtükituli, miinipilduja tuli, õhurünnak.

Pooltel võib olla juurdepääs piiratud kogusel suurtükitulele, miinipilduja tulele ja õhurünnakutele.

Suurtükituli/miinipilduja tuli tellitakse oma juhtimistasandi kaudu omal osapoole juhtidelt, kes siis tellib sellele eriefektid korraldajalt (värvilise suitsu efekt) . Hävitatav piirkond on 50 x 50 meetrit.

Õhurünnak tellitakse sammuti oma juhtkonna kaudu. Õhurünnaku hävitatav ala on 100 x 100 meetrit.

Eelnimetatud rünnakute korral ei kehti haavata saamine, kõik isikud ja masinad on rünnaku tagajärjel hävitatud ja nad peavad peale 10 minutit ooteaega lahkuma surnualasse.

 UAV / droon

Mängus võib kasutada distants juhtimisega drooni nii mängijad kui ka mängukorraldajad.

Droon peab olema märgistatud(osapoole värv drooni alapoolel) millisele osapoolele see kuulub ja lisaks peab olema droonil ka lendaja/omaniku kontakt andmed.

Drooni ei tohi kuidagi mõjutada! Drooni alla tulistamise katsed viivad mängust eemaldamiseni!

Drooni kasutaja peab lendamisel järgima kohalike seadusi ja mängukorraldaja ettekirjutusi. Mängu korraldajalt saate kaardi ja juhised.

Drooni toomine mängu ja kasutamine tuleb eelnevalt kokku leppida mängukorraldajaga. 

Suhtlus

Mäng kasutab mängijate enda VHF, UHF ja PMR446 raadioid, seega on soovitatav kaasa võtta oma raadio.

TT-mängijad saavad 8 kanalit (sagedus 446,09375 MHz) kasutades sõidukitest tabamustest teatada. Käitumine kanalil peab olema objektiivne. Kõigepealt peate sõidukiga looma kontakti, et veenduda, et nad kuulevad teid. Näiteks: "Sõiduk 223, see on Tauri, kas kuulete mind." Vastus "Sõiduk 223 kuuldel, milles küsimus.", "Sõiduk 223, me tabasime teid tagant.", "See on sõiduk 223, aitäh, kontrollime seda ja peatume." Kanal pole mõeldud tülideks ega muuks kasutamiseks.

Mänguala suuruse tõttu on nii suhtlemiseks kui ka hädaolukordadeks soovitatav kaasas kanda (odavamat) GSM-i.

Kumbki pool ehitab oma käsuliini.

Raadiosuhtlust ei piirata, kuid sekkumine pole lubatud.

Käepaelad.

Mõlemal käel peab olema üks käepeal ja mõlemal peab olema registreerimisel saadud isikukood. 

Käepael peaks olema vähemalt 3,5 cm lai, eelistatavalt kuni 6 cm, et ennast paremini tuvastada, ja keeratud kogu käe ümber. Mängu korraldaja ei jaga käepaelu

Käepael peab olema nähtav mõlemal käel. Mõlemal jalal saavad käepaela hoida ainult mängijad, kes on maskeeritud peamistest luuremeeskondadest ghillie ülikondades.

Rühmajuhid, kompaniiülemad ja pataljoniülemad peavad tähistama end ka eraldi märkidega, mida jagab korraldaja.

Teise osapoole märgistust ei tohi mingil juhul kasutada ilma mängukorraldaja erilise käsuta! Selle reegli rikkumine toob kaasa mängust diskvalifitseerimise.

Relvade väljalaske kiirused.

Automaadid, pumppüssid: 1,6 J

Kuulipildujad: 2,5 J

Poolautomaatsed snaiprid: 2,5 J

Rasked poolautomaatsed snaiprid (M82 Barrett ja samaväärse suurusega): 3 J

Poltlukk snaiprid: 4 J

Tähelepanu:

Mängus tuleb kasutada BIOKUULE!

Neil, kes kasutavad rohkem kui 1,6 J relvi, peab lähi kontaktide jaoks olema varurelv (soovitavalt alla 1,2 J)!

Kõik relvad tuleb tuua kronomisele.b  Kronopersonal otsustab püstolite puhul eraldi, kas on vajalik kronomine. Kronomine toimub kui mängija on registreeritud mängule ja kronomine tuimub mängija enda kuuliga ja võimsus arvutatakse joulides! Sellest lähtuvalt on relvad tähistatakse vastavalt võimsusele erivärvi kleebistega. Kleebise võib eemaldada alles peale mängu lõppemist. Kui kleebis tuleb lahti või eemaldub relva küljest siis pöörduge korraldus meeskonna poole uue kleebise saamiseks.

Kuulipildujad peavad esindama ja kuvama mõnda tegelikku kerget kuulipildujat või raskekuulipildujat (nt M249, RPK, M60, PKM, MG36, HK21, AUG HBAR, Stoner, Trident LMG). Vajadusel on hea relv varustada selle eeskujude järgi tarvikutega, näiteks esijalad, summutid või vastavad lisad.

Poolautomaatsed snaipripüssid peavad esindama mõnda päriselus kasutatavat relva (nt SVD, M14 EBR, SR25) ja olema varustatud suurendava optikaga (ja tugijaladega jne).

Lisage kroonomisse kindlasti kõik poolautomaatsed snaipri tarvikud, et krono töötajad saaksid kahtluse korral tagada, et relv vastab eeskirjadele!

Poolautomaatsed snaipripüssid prioriteedi järjekorras:

Relv peaks kopeerima reaalseid poolautomaatseid snaipripüsse (nt M14, SR25, SVD, SPR jne).

Relv peab olema varustatud suurendava optikaga, nt binokkelsihik, Acoq, Shortdot.

Relvas on pikk toru, kogupikkusega 16 tolli (nt AR-seeria relvades). Kui toru on lühem, tuleks seda summutiga pikendada. Vastasel juhul on soovitatav paigaldada summuti kõikidele poolautomaatsetele snaipripüssidele.

Hea oleks, kui püssis oleks veel kaksjalg (bipod). Eriti nende relvade jaoks, mis on muidu liiga tavalise automaadi välimusega (nt L85, M4, RK95, AUG ... tavalise toruga + summuti)

Tugirelvad

Tugirelvade, nagu kuulipildujad ja poolautomaatsed snaiprid, arv on maksimaalselt 2 jao kohta. Sõiduki relvastust ei arvestata.

Kuulid ja salved

Kuulipildujad trummelsalv või kast salv max 300 kuuli salves

Poolautomaatsed ja ühe lasuga snaiprid: 30 kuuli / salv.

Muud relvad: max 100 kuuli / salv.

Hi-Cap salved on keelatud, välja arvatud trummel- või kastsalvega kuulipildujad või relvadele, mille jaoks tavalisi salvesid pole kaubanduslikult saadaval.

Salvedes olevate ja lahtiste kuulide (pudelis,kottides, kiir laadijates) kaasas kantav koguarv on 1000 (kuulipilduritel 5000). Lisa laskemoona saab täiendada enda baas. Reegel kehtib ka sõidukiga kaasas olevate kuulide / sõidukirelvade kohta. Lisa kuule saab ka tellida endale rindele aga selleks peab teil olema oma käskjalg baasis, kes siis vastavalt vajadusele toimetab teile rindele uue koguse laskemoona. Laskemoona toimetamiseks peab olema kindlasti moona kast (puidust/metallist). Kilekott või muu selline ei kõlba moona transpordiks

Mängus tuleb kasutada BIOKUULE!

Offgame

Kõikide osapoolte tagalates on lindiga piiratud alad kus ei tohi tulistada, ei sisse ega ka välja. Offgame alal peab olema relv tühjaks lastud ja ilma salveta. Need alad on mõeldud puhkamiseks ja nendel aladel on soovitatav ikkagi kanda prille. 

Mängijate telgid on põhimõtteliselt offgame, välja arvatud juhul, kui telk on spetsiaalselt märgistatud sildiga "Ingame".

Mängijatel on keelatud kasutada offgame-ala peidupaigana ega tulistada sisse või välja..

Muud reeglid

Paberilehe A4 väiksematest avadest või pragudest ei tohi lasta.

Pimetulistamine on keelatud. Mängija peab alati nägema, kuhu toru osutab.

Mängus võib olla ka mängumehaanikat, mida siin ei mainita. Need mehaanikad esinevad peamiselt üksikute ülesannete, rekvisiitide ja larp-olukordade korral. Sellistes olukordades on mängujuhtimine alati seotud rekvisiidi või olukorraga. Mängijad peaksid olukorda vastavalt kogema. Nii et olge kõigeks valmis ja olge olukorra suhtes rahulik. Mängijad ei saa neid mängumehaanikaid ise välja mõelda (nt mürkjook), kuid peavad selles alati mängu juhtkonnaga eelnevalt kokku leppima.

Joobeseisundis ei saa mängus osaleda. Joobes kahtlustatavaid saab testida. Selle reegli eiramine võib põhjustada diskvalifitseerimise.